ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเลี้ยงปะการังอ่อนเพื่อเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงามชนิดใหม่ในธุรกิจปลาตู้น้ำเค็มเชิงการค้าและการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเลี้ยงปะการังอ่อนเพื่อเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงามชนิดใหม่ในธุรกิจปลาตู้น้ำเค็มเชิงการค้าและการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย
นักวิจัย : นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ . (2560). การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเลี้ยงปะการังอ่อนเพื่อเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงามชนิดใหม่ในธุรกิจปลาตู้น้ำเค็มเชิงการค้าและการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ . 2560. "การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเลี้ยงปะการังอ่อนเพื่อเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงามชนิดใหม่ในธุรกิจปลาตู้น้ำเค็มเชิงการค้าและการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ . "การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเลี้ยงปะการังอ่อนเพื่อเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงามชนิดใหม่ในธุรกิจปลาตู้น้ำเค็มเชิงการค้าและการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2560. Print.
นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธิ์ . การพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์ และเลี้ยงปะการังอ่อนเพื่อเป็นสัตว์น้ำทะเลเศรษฐกิจประเภทสวยงามชนิดใหม่ในธุรกิจปลาตู้น้ำเค็มเชิงการค้าและการฟื้นฟูแนวปะการังในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2560.