ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมและยาจากลองกอง (ระยะที่ 1)

หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมและยาจากลองกอง (ระยะที่ 1)
นักวิจัย : อรัญญา มโนสร้อย
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อรัญญา มโนสร้อย . (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมและยาจากลองกอง (ระยะที่ 1).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อรัญญา มโนสร้อย . 2557. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมและยาจากลองกอง (ระยะที่ 1)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน).
อรัญญา มโนสร้อย . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมและยาจากลองกอง (ระยะที่ 1)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน), 2557. Print.
อรัญญา มโนสร้อย . การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง อาหารเสริมและยาจากลองกอง (ระยะที่ 1). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน); 2557.