ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์หมู่บ้านมุสลิม ด้วยศูนย์บริหารจัดการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์หมู่บ้านมุสลิม ด้วยศูนย์บริหารจัดการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
นักวิจัย : ธีระวัฒน์ จันทึก
คำค้น : อาชีพชุมชน , อัตลักษณ์ , เศรษฐกิจพอเพียง , หมู่บ้านมุสลิม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จิตพนธ์ ชุมเกตุ , สุรภัทร์ พิไชยแพทย์ , ธนพัฒน์ อินทวี , เกตุวดี สมบูรณ์ทวี
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/293374
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีระวัฒน์ จันทึก . (2560). การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์หมู่บ้านมุสลิม ด้วยศูนย์บริหารจัดการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธีระวัฒน์ จันทึก . 2560. "การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์หมู่บ้านมุสลิม ด้วยศูนย์บริหารจัดการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ธีระวัฒน์ จันทึก . "การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์หมู่บ้านมุสลิม ด้วยศูนย์บริหารจัดการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2560. Print.
ธีระวัฒน์ จันทึก . การพัฒนาอาชีพชุมชนตามอัตลักษณ์หมู่บ้านมุสลิม ด้วยศูนย์บริหารจัดการบ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยศิลปากร; 2560.