ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักวิจัย : วารุณี ศรีนาค
คำค้น : การตัดสินใจ , การศึกษาขั้นอุดมศึกษา , การศึกษาขั้นอุดมศึกษา
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เศกสิน ศรีวัฒนานุกูลกิจ,
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/250352
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วารุณี ศรีนาค . (2552). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วารุณี ศรีนาค . 2552. "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วารุณี ศรีนาค . "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
วารุณี ศรีนาค . ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาและสละสิทธิ์ ในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.