ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง
นักวิจัย : อนงค์ เสริฐวาสนา
คำค้น : น้ำขิง , ขิงผง , การแปรรูปน้ำขิง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สิงหนาท พวงจันทน์แดง
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/212637
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนงค์ เสริฐวาสนา . (2551). การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อนงค์ เสริฐวาสนา . 2551. "การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
อนงค์ เสริฐวาสนา . "การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
อนงค์ เสริฐวาสนา . การพัฒนากระบวนการแปรรูปน้ำขิงผงและขิงผง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.