ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ทวีศักดิ์ เรือนมณี
คำค้น : ปัญหาความยากจน , โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง , เศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ไพรัช ตระการศิรินนท์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/195817
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ทวีศักดิ์ เรือนมณี . (2551). การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทวีศักดิ์ เรือนมณี . 2551. "การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทวีศักดิ์ เรือนมณี . "การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
ทวีศักดิ์ เรือนมณี . การประเมินผลโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.