ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความหลากหลายของด้วงมูลสัตว์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายของด้วงมูลสัตว์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว
นักวิจัย : นพชนม์ ทับทิม
คำค้น : อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว , ด้วงมูลสัตว์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ยุพา หาญบุญทรง
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/213232
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นพชนม์ ทับทิม . (2551). ความหลากหลายของด้วงมูลสัตว์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นพชนม์ ทับทิม . 2551. "ความหลากหลายของด้วงมูลสัตว์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
นพชนม์ ทับทิม . "ความหลากหลายของด้วงมูลสัตว์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
นพชนม์ ทับทิม . ความหลากหลายของด้วงมูลสัตว์ในกลุ่มป่าภูเขียว-น้ำหนาว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.