ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเชื่อด้านสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรถ์ ที่มีภาวะโลหิตจาง ในจังหวัดนราธิวาส

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเชื่อด้านสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรถ์ ที่มีภาวะโลหิตจาง ในจังหวัดนราธิวาส
นักวิจัย : ยามีละ มุซอ
คำค้น : ภาวะเลือดจาง , เลือดจาง , สตรีมีครรภ์ , บริบททางวัฒนธรรม , การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง , บริบททางสังคม , ความเชื่อด้านสุขภาพ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/209806
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ยามีละ มุซอ . (2551). ความเชื่อด้านสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรถ์ ที่มีภาวะโลหิตจาง ในจังหวัดนราธิวาส.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ยามีละ มุซอ . 2551. "ความเชื่อด้านสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรถ์ ที่มีภาวะโลหิตจาง ในจังหวัดนราธิวาส".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ยามีละ มุซอ . "ความเชื่อด้านสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรถ์ ที่มีภาวะโลหิตจาง ในจังหวัดนราธิวาส."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
ยามีละ มุซอ . ความเชื่อด้านสุขภาพและบริบททางสังคมวัฒนธรรม ที่มีผลต่อการดูแลตนเอง ของหญิงตั้งครรถ์ ที่มีภาวะโลหิตจาง ในจังหวัดนราธิวาส. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.