ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเครียดและเทคนิคการขจัดความเครียดของทีมเรือพาย ประเภทคยัค-แคนูทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 24

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเครียดและเทคนิคการขจัดความเครียดของทีมเรือพาย ประเภทคยัค-แคนูทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 24
นักวิจัย : นิพวรรณ ใจทนง
คำค้น : การบริหารความเครียด , ความเครียด [จิตวิทยา] , เรือคยัค , เรือแคนู , นักเรือพาย
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/204257
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิพวรรณ ใจทนง . (2551). ความเครียดและเทคนิคการขจัดความเครียดของทีมเรือพาย ประเภทคยัค-แคนูทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 24.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิพวรรณ ใจทนง . 2551. "ความเครียดและเทคนิคการขจัดความเครียดของทีมเรือพาย ประเภทคยัค-แคนูทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 24".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
นิพวรรณ ใจทนง . "ความเครียดและเทคนิคการขจัดความเครียดของทีมเรือพาย ประเภทคยัค-แคนูทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 24."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2551. Print.
นิพวรรณ ใจทนง . ความเครียดและเทคนิคการขจัดความเครียดของทีมเรือพาย ประเภทคยัค-แคนูทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ครั้งที่ 24. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2551.