ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล :

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล :
นักวิจัย : วันทนี ทรัพย์สุขสำราญ
คำค้น : แกสโซฮอล , รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สันติยา เอกอัคร
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/177492
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วันทนี ทรัพย์สุขสำราญ . (2549). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล :.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วันทนี ทรัพย์สุขสำราญ . 2549. "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล :".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,.
วันทนี ทรัพย์สุขสำราญ . "ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล :."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,, 2549. Print.
วันทนี ทรัพย์สุขสำราญ . ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้แก๊สโซฮอล์ในรถยนต์นั่งส่วนบุคคล :. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,; 2549.