ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของผู้ลงทะเบียน ต่อผลการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน : กรณีศึกษา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของผู้ลงทะเบียน ต่อผลการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน : กรณีศึกษา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ภานุ ทิณเกิด
คำค้น : หนี้ , โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/161285
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภานุ ทิณเกิด . (2548). ความคิดเห็นของผู้ลงทะเบียน ต่อผลการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน : กรณีศึกษา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ภานุ ทิณเกิด . 2548. "ความคิดเห็นของผู้ลงทะเบียน ต่อผลการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน : กรณีศึกษา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์.
ภานุ ทิณเกิด . "ความคิดเห็นของผู้ลงทะเบียน ต่อผลการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน : กรณีศึกษา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2548. Print.
ภานุ ทิณเกิด . ความคิดเห็นของผู้ลงทะเบียน ต่อผลการดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคประชาชน : กรณีศึกษา เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์; 2548.