ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบการปรับเท่าภาพสี 3 มิติไม่ล้มพรรค

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบการปรับเท่าภาพสี 3 มิติไม่ล้มพรรค
นักวิจัย : บงการ หอมนาน
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บงการ หอมนาน . (2557). ระบบการปรับเท่าภาพสี 3 มิติไม่ล้มพรรค.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
บงการ หอมนาน . 2557. "ระบบการปรับเท่าภาพสี 3 มิติไม่ล้มพรรค".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
บงการ หอมนาน . "ระบบการปรับเท่าภาพสี 3 มิติไม่ล้มพรรค."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2557. Print.
บงการ หอมนาน . ระบบการปรับเท่าภาพสี 3 มิติไม่ล้มพรรค. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2557.