ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : อัญชลี ทองเอม , ปนัดดา สินอาภา , กมลทิพย์ มณีปุระ
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี ทองเอม , ปนัดดา สินอาภา , กมลทิพย์ มณีปุระ . (2542). ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อัญชลี ทองเอม , ปนัดดา สินอาภา , กมลทิพย์ มณีปุระ . 2542. "ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อัญชลี ทองเอม , ปนัดดา สินอาภา , กมลทิพย์ มณีปุระ . "ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2542. Print.
อัญชลี ทองเอม , ปนัดดา สินอาภา , กมลทิพย์ มณีปุระ . ผลกระทบของวัฒนธรรมและประเพณีที่มีต่อเศรษฐกิจของครอบครัวในเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2542.