ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นักวิจัย : อัญชลี ทองเอม
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี ทองเอม . (2537). ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อัญชลี ทองเอม . 2537. "ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
อัญชลี ทองเอม . "ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2537. Print.
อัญชลี ทองเอม . ศึกษาลักษณะความผิดพลาดในการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2537.