ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นักวิจัย : วิศรุต สุวรรณวิเวก , สินธะวา คามดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิศรุต สุวรรณวิเวก , สินธะวา คามดิษฐ์ . (2531). การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วิศรุต สุวรรณวิเวก , สินธะวา คามดิษฐ์ . 2531. "การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วิศรุต สุวรรณวิเวก , สินธะวา คามดิษฐ์ . "การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2531. Print.
วิศรุต สุวรรณวิเวก , สินธะวา คามดิษฐ์ . การติดตามผลบัณฑิตมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2531.