ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
นักวิจัย : วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์ . (2553). การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์ . 2553. "การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์ . "การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2553. Print.
วิไลลักษณ์ สายเสน่ห์ . การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2553.