ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า
นักวิจัย : กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , พินิจ ทิพย์มณี , ธานี วรภัทร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , พินิจ ทิพย์มณี , ธานี วรภัทร์ . (2547). ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , พินิจ ทิพย์มณี , ธานี วรภัทร์ . 2547. "ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , พินิจ ทิพย์มณี , ธานี วรภัทร์ . "ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2547. Print.
กมลชัย รัตนสกาววงศ์ , อภิญญา เลื่อนฉวี , พินิจ ทิพย์มณี , ธานี วรภัทร์ . ความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในสังคมเมืองและสังคมชนบทภายใต้โครงการวิจัยสังคมชนบทสู่สังคมเมือง:พลวัตสู่ทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2547.