ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย
นักวิจัย : ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ , ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ , ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร . (2549). การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ , ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร . 2549. "การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ , ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร . "การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2549. Print.
ไพโรจน์ วงศ์วิภานนท์ , ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร . การปรับโครงสร้างหนี้และฟื้นฟูกิจการของธุรกิจไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2549.