ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์งานวิจัยของคณาจารญ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์งานวิจัยของคณาจารญ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
นักวิจัย : สินธะวา คามดิษฐ์ , วิศรุต สุวรรณวิเวก
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2536
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สินธะวา คามดิษฐ์ , วิศรุต สุวรรณวิเวก . (2536). การวิเคราะห์งานวิจัยของคณาจารญ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สินธะวา คามดิษฐ์ , วิศรุต สุวรรณวิเวก . 2536. "การวิเคราะห์งานวิจัยของคณาจารญ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
สินธะวา คามดิษฐ์ , วิศรุต สุวรรณวิเวก . "การวิเคราะห์งานวิจัยของคณาจารญ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2536. Print.
สินธะวา คามดิษฐ์ , วิศรุต สุวรรณวิเวก . การวิเคราะห์งานวิจัยของคณาจารญ์สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2536.