ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม
นักวิจัย : ชัยพร เขมะภาตะพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ . (2555). ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ . 2555. "ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์.
ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ . "ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555. Print.
ชัยพร เขมะภาตะพันธ์ . ระบบติดตามตรวจสอบตำแหน่งและเส้นทางรถยนต์ด้วยสัญญาณดาวเทียม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์; 2555.