ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบใหม่ที่มีความยืดยุ่น สำหรับการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง ผ่านสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและประหยัด

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบใหม่ที่มีความยืดยุ่น สำหรับการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง ผ่านสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและประหยัด
นักวิจัย : อุศนา ตัณฑุลเวศม์
คำค้น : การเติมสัญญาณ์ที่หายไป , แถบความถี่กว้าง , รหัสนอนไบนารี่ , แถบความถี่แคบ , การสื่อสารผ่านสายไฟฟ้า , การถอดรหัสแบบเวกเตอร์ซิมโบล , การเติมสัญลักษณ์ที่ถูกลบไป
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/293481
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุศนา ตัณฑุลเวศม์ . (2560). ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบใหม่ที่มีความยืดยุ่น สำหรับการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง ผ่านสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและประหยัด.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุศนา ตัณฑุลเวศม์ . 2560. "ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบใหม่ที่มีความยืดยุ่น สำหรับการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง ผ่านสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและประหยัด".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
อุศนา ตัณฑุลเวศม์ . "ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบใหม่ที่มีความยืดยุ่น สำหรับการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง ผ่านสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและประหยัด."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560. Print.
อุศนา ตัณฑุลเวศม์ . ระบบรหัสช่องสัญญาณแบบใหม่ที่มีความยืดยุ่น สำหรับการสื่อสารข้อมูลที่ต้องการความเชื่อถือได้สูง ผ่านสายส่งไฟฟ้าที่มีอยู่เดิม เพื่อการใช้งานอย่างคุ้มค่าและประหยัด. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2560.