ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดระยอง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดระยอง
นักวิจัย : ขวัญตา ไตรยราช
คำค้น : โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม , บุคลากรทางการศึกษา , การทำงาน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อรรณพ จีนะวัฒน์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/248603
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขวัญตา ไตรยราช . (2552). สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดระยอง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ขวัญตา ไตรยราช . 2552. "สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดระยอง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ขวัญตา ไตรยราช . "สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดระยอง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552. Print.
ขวัญตา ไตรยราช . สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามภารกิจของบุคลากรด้านการศึกษาพิเศษในโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดระยอง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช; 2552.