ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง
นักวิจัย : ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์
คำค้น : ชุมชนบ้านโทกหัวช้าง , ผู้สูงอายุ , การเสริมสร้างสุขภาพ , การออกกำลังกายของผู้สูงอายุ , ผู้นำชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประพิมพ์ พุทธิรักษ์กุล
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/224325
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ . (2552). การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ . 2552. "การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ . "การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
ณัฏฐ์ฐภรณ์ ปัญจขันธ์ . การปฏิบัติของผู้นำชุมชนด้านการจัดการ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการออกกำลังกาย ของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง อำเภอเมืองลำปาง. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.