ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์วิธีปรับเน้นคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์วิธีปรับเน้นคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
นักวิจัย : เอกรักษ์ สิงหพงษ์
คำค้น : ดาวเทียม , ฝิ่น , พื้นที่ปลูกฝิ่น
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สมพร สง่าวงศ์ , จิระ ปรังเขียว , พิภพ ชำนิวิกัยพงศ์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/215908
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เอกรักษ์ สิงหพงษ์ . (2552). การวิเคราะห์วิธีปรับเน้นคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เอกรักษ์ สิงหพงษ์ . 2552. "การวิเคราะห์วิธีปรับเน้นคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เอกรักษ์ สิงหพงษ์ . "การวิเคราะห์วิธีปรับเน้นคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
เอกรักษ์ สิงหพงษ์ . การวิเคราะห์วิธีปรับเน้นคุณภาพข้อมูลจากดาวเทียม เพื่อจำแนกพื้นที่ปลูกฝิ่นบริเวณพื้นที่สูง ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.