ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
นักวิจัย : สมอก พันธวงศ์
คำค้น : การบริหารแบบมีส่วนร่วม , บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เรณู คุปตัษเฐียร
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/212699
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมอก พันธวงศ์ . (2551). การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมอก พันธวงศ์ . 2551. "การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
สมอก พันธวงศ์ . "การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2551. Print.
สมอก พันธวงศ์ . การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการในการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2551.