ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน
นักวิจัย : วัฒนชัย ทุมโคตร
คำค้น : รีเวอร์ออสโมซีส , ความสำเร็จ , น้ำดื่ม , โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/217878
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วัฒนชัย ทุมโคตร . (2552). ความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วัฒนชัย ทุมโคตร . 2552. "ความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
วัฒนชัย ทุมโคตร . "ความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Print.
วัฒนชัย ทุมโคตร . ความสำเร็จในการดำเนินโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่ม ด้วยระบบรีเวอร์ส ออสโมซีส ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2552.