ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : ปัทมา วิตยากร
คำค้น : มลพิษ , ทรัพยากรที่ดิน , สิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พัชรี แสนจันทร์ , แสวง รวยสูงเนิน , สันติภาพ ปัญจพรรค์ , ธรรมเรศ เชื้อสาวถี , ชุลีมาศ บุญไทย อิวาย , บุปผา โตภาคงาม , นฤมล แก้วจำปา , วิทยา ตรีโลเกศ
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/216947
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปัทมา วิตยากร . (2552). การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปัทมา วิตยากร . 2552. "การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,.
ปัทมา วิตยากร . "การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,, 2552. Print.
ปัทมา วิตยากร . การฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน, สิ่งแวดล้อม และแก้ไขปัญหามลพิษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น,; 2552.