ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : ผ่องศรี สิทธิราช
คำค้น : การจัดการสิ่งแวดล้อม , โรงเรียน , ชุมชนกับโรงเรียน , การมีส่วนร่วม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อัจฉรา วัฒนภิญโญ , มนัส สุวรรณ , ประหยัด ปานดี
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/215649
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผ่องศรี สิทธิราช . (2552). การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ผ่องศรี สิทธิราช . 2552. "การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ผ่องศรี สิทธิราช . "การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
ผ่องศรี สิทธิราช . การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ในการจัดการสิ่งแวดล้อม : กรณีบ้านใหม่หมอกจ๋าม ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.