ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่
นักวิจัย : เหนือ แสงลำพูน
คำค้น : โครงการเกษตรวิชญา , การมีส่วนร่วมของเกษตรกร , เกษตรกร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประทีป คชศิลา , วราภา คุณาพร , กฐิน ศรีมงคล , ดุษฎี ณ ลำปาง
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/208329
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เหนือ แสงลำพูน . (2552). การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เหนือ แสงลำพูน . 2552. "การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
เหนือ แสงลำพูน . "การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
เหนือ แสงลำพูน . การมีส่วนร่วมของเกษตรกร ในการดำเนินงานของโครงการเกษตรวิชญา จังหวัดเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.