ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ
นักวิจัย : สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย
คำค้น : จัดการมูลฝอย , โทรศัพท์มือถือ , การไหลของวัสดุ
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : เสรีย์ ตู้ประกาย
ปีพิมพ์ : 2561
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/293406
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย . (2561). การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย . 2561. "การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต.
สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย . "การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2561. Print.
สิรวัลภ์ เรืองช่วย ตู้ประกาย . การจัดการมูลฝอยอันตรายจากบ้านเรือนในกรุงเทพมหานครฯ โดยการวิเคราะห์การไหลของวัสดุ กรณีศึกษาโทรศัพท์มือถือ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสวนดุสิต; 2561.