ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผล การดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผล การดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
นักวิจัย : ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี
คำค้น : กฎหมาย , ความรู้กฎหมาย , ความต้องการของประชาชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นงนุช เลี่ยมสวรรค์ , สิทธินันท์ วิวัฒนาพรชัย , สันติยา เอกอัคร
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/293224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . (2551). การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผล การดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . 2551. "การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผล การดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . "การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผล การดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2551. Print.
ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี . การศึกษาความต้องการของประชาชนและประเมินผล การดำเนินงานการให้ความรู้และความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2551.