ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพบริการทันตกรรมของประชาชนในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพบริการทันตกรรมของประชาชนในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
นักวิจัย : เกวลี ภางาม
คำค้น : ผู้มารับบริการทันตกรรม , การรับบริการทันตกรรม , คุณภาพบริการทันตกรรม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริวรรณ ไกรสุรพงศ์ , ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร , ณัฐณีย์ มีมนต์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/289149
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกวลี ภางาม . (2557). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพบริการทันตกรรมของประชาชนในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เกวลี ภางาม . 2557. "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพบริการทันตกรรมของประชาชนในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
เกวลี ภางาม . "ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพบริการทันตกรรมของประชาชนในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.
เกวลี ภางาม . ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการประเมินคุณภาพบริการทันตกรรมของประชาชนในอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2557.