ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล ของเด็กออทิสติก โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล ของเด็กออทิสติก โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่
นักวิจัย : ดวงสมร ศิริ
คำค้น : ศักยภาพ , ผู้ปกครองกับเด็ก , เด็กออทิสติก , อนามัยส่วนบุคคล
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : สุชาดา ไกรพิบูลย์ , ธนกร ช้างน้อย , วันทนีย์ ชวพงค์
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/213124
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดวงสมร ศิริ . (2552). การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล ของเด็กออทิสติก โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดวงสมร ศิริ . 2552. "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล ของเด็กออทิสติก โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,.
ดวงสมร ศิริ . "การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล ของเด็กออทิสติก โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,, 2552. Print.
ดวงสมร ศิริ . การพัฒนาศักยภาพของผู้ปกครอง ในการดูแลอนามัยส่วนบุคคล ของเด็กออทิสติก โรงเรียนกาวิละอนุกูล อำเภอเมืองเชียงใหม่. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,; 2552.