ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองแปรรูปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองแปรรูปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
นักวิจัย : ปวีณา รัตนเสนา
คำค้น : การยับยั้งแบคทีเรีย , สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ , ข้าวไทย , ข้าวพื้นเมือง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ประภัสสร บุษหมั่น
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/293076
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปวีณา รัตนเสนา . (2557). การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองแปรรูปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปวีณา รัตนเสนา . 2557. "การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองแปรรูปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปวีณา รัตนเสนา . "การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองแปรรูปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557. Print.
ปวีณา รัตนเสนา . การวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและคุณสมบัติการยับยั้งจุลินทรีย์ในเมล็ดข้าวพันธุ์พื้นเมืองแปรรูปเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม; 2557.