ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ

หน่วยงาน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ
นักวิจัย : มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ , ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ , บรรเจิด สิงคะเนติ , นิติน ออรุ่งโรจน์ , นิรมัย พิศแข , รณกรณ์ บุญมี , กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เป็นการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยใช้การศึกษาจากกรณีศึกษา (Case Study) โดยทำการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง ระบบการบริหาร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรสาธารณะนอกระบบราชการที่สำคัญในประเภทต่างๆ

บรรณานุกรม :
มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ , ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ , บรรเจิด สิงคะเนติ , นิติน ออรุ่งโรจน์ , นิรมัย พิศแข , รณกรณ์ บุญมี , กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์ . (2554). การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ.
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ , ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ , บรรเจิด สิงคะเนติ , นิติน ออรุ่งโรจน์ , นิรมัย พิศแข , รณกรณ์ บุญมี , กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์ . 2554. "การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ".
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.).
มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ , ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ , บรรเจิด สิงคะเนติ , นิติน ออรุ่งโรจน์ , นิรมัย พิศแข , รณกรณ์ บุญมี , กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์ . "การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ."
    นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.), 2554. Print.
มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์ , ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ , บรรเจิด สิงคะเนติ , นิติน ออรุ่งโรจน์ , นิรมัย พิศแข , รณกรณ์ บุญมี , กฤษณพงศ์ ชาญวิรวงศ์ . การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ. นนทบุรี : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.); 2554.