ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ “การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน”

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ “การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน”
นักวิจัย : มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์
คำค้น : การปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน , ไม้โตเร็ว , การปลูกไม้โตเร็ว
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล , วิฑูรย์ เหลืองวิริยะแสง , รุ่งเรือง พูลศิริ , ปิติ กันตังกุล
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292934
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ . (2559). โครงการ “การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน”.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ . 2559. "โครงการ “การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน”".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ . "โครงการ “การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน”."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2559. Print.
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์ . โครงการ “การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน”. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์; 2559.