ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น
นักวิจัย : ภัทรา กิณเรศ
คำค้น : การปลูกยาง , พื้นที่ชุ่มชื้น , พันธุ์ยาง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : โสพล ทองรักทอง , นิพัฒน์ คงจินดามุนี , วันเพ็ญ พฤกษ์วิวัฒน์ , สุริยะ คงศิลป์ , กฤษดา สังข์สิงห์ , ชัยณรงค์ศักดิ์ จันทรัตน์ , ฉัตรชัย กิตติไพศาล , พิทักษ์ พรมเทพ , สโรชา กรีธาพล , สมคิด ดำน้อย , บรรเจิด พูลศิลป์ , ภาวินี คามวุฒิ , รัศมี สุรวาณิช , นิภาภรณ์ ชูศรีนวล , หทัยกาญจน์ สิทธา , สุพินยา จันทร์มี , ศยามล แก้วบรรจง , นริสา จันทร์เรือง , อารมณ์ โรจน์สุจิตร , ชัชมณฑ์ แดงกนิษฐ์ นาถาวร , กัลยา นิราพาธพงศ์พร , กรรณิการ์ ธีระวัฒนสุข , วิทยา พรหมมี
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292744
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรา กิณเรศ . (2559). วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
ภัทรา กิณเรศ . 2559. "วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
ภัทรา กิณเรศ . "วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2559. Print.
ภัทรา กิณเรศ . วิจัยพันธุ์ยางให้เหมาะสมกับพื้นที่ชุ่มชื้น. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2559.