ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหลังยุคสงครามเย็น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหลังยุคสงครามเย็น
นักวิจัย : สุเนตร ชุตินธรานนท์
คำค้น : วัฒนธรรม , สงคราม , การเมือง , การดำรงอยู่และอัตลักษณ์
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์ , มนธิรา ราโท , อดิศร เสมแย้ม , ใกล้รุ่ง อามระดิษ , ธีระ นุชเปี่ยม , อุกฤษฏ์ ปัทมานันท์
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/291055
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . (2560). โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหลังยุคสงครามเย็น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . 2560. "โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหลังยุคสงครามเย็น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . "โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหลังยุคสงครามเย็น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. Print.
สุเนตร ชุตินธรานนท์ . โครงการวิจัย การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองกับการปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภาคพื้นทวีปหลังยุคสงครามเย็น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2560.