ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน
นักวิจัย : สุภาวดี ง้อเหรียญ
คำค้น : ภาวะโลกร้อน , ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง , ภาวะเรือนกระจก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : พยุงศักดิ์ รวยอารี , อัจฉราพรรณ ใจเจริญ , พงศกร สรรค์วิทยากุล , อรุโณทัย ซาววา , หทัยรัตน์ อุไรรงค์ , สุมนา ผ่องใส , สุริพัฒน์ ไทยเทศ
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/290881
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาวดี ง้อเหรียญ . (2559). โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน.
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
สุภาวดี ง้อเหรียญ . 2559. "โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน".
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร.
สุภาวดี ง้อเหรียญ . "โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน."
    กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร, 2559. Print.
สุภาวดี ง้อเหรียญ . โครงการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อวิจัยพัฒนาพืชและจุลินทรีย์ในสภาวะโลกร้อน. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการเกษตร; 2559.