ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหย

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหย
นักวิจัย : มัลลิกา ชมนาวัง
คำค้น : การปนเปื้อนของผัก , น้ำมันหอมระเหย , น้ำยาล้างผัก
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ , ปิยทิพย์ ขันตยาภรณ์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/290792
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
มัลลิกา ชมนาวัง . (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหย.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
มัลลิกา ชมนาวัง . 2557. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหย".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล.
มัลลิกา ชมนาวัง . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหย."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.
มัลลิกา ชมนาวัง . การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างผักผลไม้เพื่อลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์จากน้ำมันหอมระเหย. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล; 2557.