ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ

หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ
นักวิจัย : วิทิต ผึ่งกัน
คำค้น : นิวเคลียร์
หน่วยงาน : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทิต ผึ่งกัน . (2560). โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
วิทิต ผึ่งกัน . 2560. "โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ.
วิทิต ผึ่งกัน . "โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ, 2560. Print.
วิทิต ผึ่งกัน . โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการวัดปริมาณรังสีในระดับปฐมภูมิ. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ; 2560.