ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรคในประเทศไทยปีงบประมาณ 2552-2557

หน่วยงาน กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรคในประเทศไทยปีงบประมาณ 2552-2557
นักวิจัย : เฉวตสรร นามวาท
คำค้น : -
หน่วยงาน : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉวตสรร นามวาท . (2556). ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรคในประเทศไทยปีงบประมาณ 2552-2557.
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
เฉวตสรร นามวาท . 2556. "ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรคในประเทศไทยปีงบประมาณ 2552-2557".
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค.
เฉวตสรร นามวาท . "ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรคในประเทศไทยปีงบประมาณ 2552-2557."
    นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค, 2556. Print.
เฉวตสรร นามวาท . ศึกษาสาเหตุการเสียชีวิตระหว่างการรักษาวัณโรคในประเทศไทยปีงบประมาณ 2552-2557. นนทบุรี : กรมควบคุมโรค สถาบันวิจัยจัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค; 2556.