ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชภายใต้โรงเรือน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชภายใต้โรงเรือน
นักวิจัย : อัญชัญ ชมภูพวง
คำค้น : โรงเรือน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชัญ ชมภูพวง . (2555). โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชภายใต้โรงเรือน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
อัญชัญ ชมภูพวง . 2555. "โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชภายใต้โรงเรือน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน).
อัญชัญ ชมภูพวง . "โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชภายใต้โรงเรือน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน), 2555. Print.
อัญชัญ ชมภูพวง . โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพผลผลิตพืชภายใต้โรงเรือน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน); 2555.