ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า
นักวิจัย : ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์
คำค้น : ซิกส์ซิกม่า , โมลิบดีนัมไตรออกไซด์ , การเคลือบฟิล์มบาง , อาร์เอฟรีแอคทีฟแมกนีตรอนสปัตเตอริง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ชาญณรงค์ สายแก้ว
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/238527
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ . (2552). การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ . 2552. "การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น.
ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ . "การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2552. Print.
ปฐม์พงศ์ พันธ์พิบูลย์ . การหาสภาวะที่เหมาะสมของกระบวนการการเคลือบฟิล์มบาง โดยการใช้วิธีการซิกซ์ซิกม่า. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.