ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม
นักวิจัย : สุวิภา อึ้งไพบูลย์
คำค้น : สารสกัดดอกอัญชัน , ความคงตัว , นาโนพาร์ทิเคิล , ลิโปโซม , ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนสีผม , ผลิตภัณฑ์กระตุ้นการงอกของเส้นผม
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : ศิริมา มหัทธนาดุลย์ , ดวงแข มณีนวล
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292860
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . (2557). การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . 2557. "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . "การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2557. Print.
สุวิภา อึ้งไพบูลย์ . การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผสมสารสกัดดอกอัญชัน สำหรับเปลี่ยนสีผมและกระตุ้นการงอกของเส้นผม. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์; 2557.