ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
นักวิจัย : คณิดา ไกรสันติ
คำค้น : วิสาหกิจชุมชน , กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี , การบริการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน , ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รัสมนต์ คำศรี
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292821
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
คณิดา ไกรสันติ . (2559). ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
คณิดา ไกรสันติ . 2559. "ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
คณิดา ไกรสันติ . "ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่, 2559. Print.
คณิดา ไกรสันติ . ศักยภาพการจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุชาวดี ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยหาดใหญ่; 2559.