ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพฤติกรรมการเสริมสร้างความปรองดองของเด็กวัยรุ่น

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพฤติกรรมการเสริมสร้างความปรองดองของเด็กวัยรุ่น
นักวิจัย : กฤษณา สังขมุณีจินดา
คำค้น : ความขัดแย้ง , เด็กวัยรุ่น , ความปรองดอง
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : นิตยา ศรีสุข
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292546
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กฤษณา สังขมุณีจินดา . (2555). การพัฒนาพฤติกรรมการเสริมสร้างความปรองดองของเด็กวัยรุ่น.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
กฤษณา สังขมุณีจินดา . 2555. "การพัฒนาพฤติกรรมการเสริมสร้างความปรองดองของเด็กวัยรุ่น".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
กฤษณา สังขมุณีจินดา . "การพัฒนาพฤติกรรมการเสริมสร้างความปรองดองของเด็กวัยรุ่น."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2555. Print.
กฤษณา สังขมุณีจินดา . การพัฒนาพฤติกรรมการเสริมสร้างความปรองดองของเด็กวัยรุ่น. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2555.