ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิจัย : ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์
คำค้น : ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ , การจัดการลุ่มน้ำ , ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : รัชฎา คชแสงสันต์ , สมยศ นาครัตน์ , พงศ์ธร บรรณโศภิษฐ์ , สุภิญญา บุญเฉลย
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292481
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ . (2553). การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ . 2553. "การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์.
ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ . "การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 2553. Print.
ปิ่นเพชร ภักดีณรงค์ . การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการลุ่มน้ำ:กรณีศึกษา ลุ่มน้ำย่อยคลองท่าดี จังหวัดนครศรีธรรมราช. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์; 2553.