ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นักวิจัย : กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์
คำค้น : เรดอนภายในโรงเรียน , หัววัด CR-39 , เรดอนภายในอาคาร
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : อภินันท์ ฐิติภรณ์พันธ์
ปีพิมพ์ : 2557
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292459
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ . (2557). การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ . 2557. "การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี.
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ . "การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 2557. Print.
กนกกานต์ ฐิติภรณ์พันธ์ . การตรวจวัดความเข้มข้นแก๊สเรดอนภายในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี; 2557.