ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
นักวิจัย : ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน
คำค้น : คุณภาพชีวิต , ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ , การเคหะแห่งชาติ
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : จรรจา สันตยากร , พงษ์เอก สุกใส , ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร , ธนัช กนกเทศ , ศุภสิทธิ์ ต๊ะนา , ภัทรพล มากมี , ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์ , พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร , วัชรี ศรีทอง , อาทิตยา วังวนสินธุ์ , จักรพันธ์ เพชรภูมิ , จรัญญา พหลเทพ , ธีรวุฒิ บุญยศักดิ์เสรี , อรวรรณ กีรติสิโรจน์
ปีพิมพ์ : 2559
อ้างอิง : http://dric.nrct.go.th/Search/SearchDetail/292334
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน . (2559). การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ.
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน . 2559. "การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ".
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน . "การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ."
    กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2559. Print.
ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน . การวิจัยเชิงปฏิบัติการการพัฒนาชุมชน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยนเรศวร; 2559.